Pour vous chauffer

Een collectie elektrische kachels


AEG #2 (D)

Een Bauhaus-achtige vorm in prachtig groen email op een mooi bakelieten sokkeltje. Het is de vraag of deze functionalistische vorm wel zo functioneel is voor een straalkachel: de insluiting van de gloeistaven in deze schoenendoos lijkt de verspreiding van de warmte te hinderen. Wellicht dat om die reden de spiegel achter de staven gegolfd is uitgevoerd, zodat de straling zoveel mogelijk wordt verspreid.